Technikum w Powiatowym Zespole Szkół

Bieruń, Granitowa 130