Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Bieruń, Władysława Jagiełły 1