Pati Wyrób Odzieży Skórzanej

Imielin, Dunikowskiego 13